Ochrona przeciwpowodziowa

Oferujemy usługi projektowe i konsultingowe związane z wykorzystaniem, kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, a także z ochroną przed zagrożeniami, jakie dla ludności i gospodarki niosą powodzie i susze:

 1. Studia, plany i programy gospodarowania wodami oraz ochrony przed powodzią.
 2. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
 3. Plany przeciwdziałania skutkom suszy.
 4. Analizy hydrologiczne i hydrauliczne.
 5. Ekspertyzy, opinie, opracowania o charakterze formalno-prawnym.
 6. Opracowania projektowe, na każdym etapie realizacji projektu:
 • Studia wykonalności
 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Nadzory
 • Dokumentacja powykonawcza