Budownictwo wodne

Oferujemy usługi projektowe i konsultingowe z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i melioracji wodnych, zarówno dla obiektów i urządzeń nowych, jak też modernizacji i remontów obiektów istniejących, w tym zabytkowych, tj.:

  1. Ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie budownictwa wodnego.
  2. Wszystkie stadia projektowaniaoraz doradztwo w zakresie obiektów budownictwa wodnego.
  3. Analizy hydrologiczne i hydrauliczne.
  4. Operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą.
  5. Warunki korzystania z wód zlewni.