Budownictwo przemysłowe

Oferujemy usługi projektowe i konsultingowe z zakresu budownictwa przemysłowego:

 

 1. Ekspertyzy, opinie, opracowania o charakterze formalno-prawnym.
 2. Doradztwo inwestycyjne.
 3. Pełna obsługa procesu inwestycyjnego.
 4. Studia, plany i programy gospodarowania wodami oraz ochrony przed powodzią
 5. Opracowania projektowe, w zakresie architektury, konstrukcji, urządzeń, sieci i instalacji, na każdym etapie realizacji projektu:
 • Studia wykonalności
 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Nadzory
 • Dokumentacja powykonawcza