Zakład produkcyjny w południowo-zachodniej Polsce

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. wykona dokumentację rozbudowy zakładu produkcyjnego, która obejmuje: projekt budowlany, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz zarządzenie projektem.

Projekt na mapie

Inwestor

Dane poufne

Lokalizacja

Południowo-zachodnia Polska

Okres realizacji

2019-2020