Śluzy żeglugowe na Kanale Gliwickim

Opis projektu:

Realizacja projektu miała na celu dostosowanie Kanału Gliwickiego do III klasy drogi wodnej poprzez poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli i urządzeń.

Dane techniczne:

 • Długość kanału wynosi 40,60 km, maksymalna głębokość 3,50 m, a różnica poziomów wody na początku i końcu kanału 43,60 m.
 • Pokonanie różnic poziomu wody przez jednostki pływające reguluje 12 dwukomorowych bliźniaczych śluz, rozmieszczonych parami na 6 stopniach, o długości komór L ~ 71,5 m szerokości B = 12,0 m i spadach od 4,2 m do 10,4 m.
 • ŚLUZA ŁABĘDY
  różnica poziomów: 4,20 m
  długość komór: 71,50 m
  ilość wody zużywanej na śluzowanie: 3900,00 m³
 • ŚLUZA DZIERŻNO
  różnica poziomów: 10,30 m
  długość komór: 71,50 m
  ilość wody zużywanej na śluzowanie: 9500,00 m³
 • ŚLUZA RUDZINIEC
  różnica poziomów: 6,25 m
  długość komór: 71,40 m
  ilość zużywanej wody na śluzowanie: 5800,00 m³
 • ŚLUZA KŁODNICA
  różnica poziomów: 10,40 m
  długość komór: 71,80 m
  ilość wody zużywanej na śluzowanie: 9500,00 m³

Zakres usług:

 • kompleksowa dokumentacja projektowa
 • nadzory autorskie
 • dokumentacja podwykonawcza

Projekt na mapie

Projekt

Śluzy żeglugowe na Kanale Gliwickim

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Lokalizacja

Województwo śląskie, Powiat Gliwicki, Gmina miejska Gliwice, Rudziniec i Pyskowice, Województwo Opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina miejska Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji

2010 - 2013