Przebudowa portu na rzece Narew w Ostrołęce

21 sierpnia 2019 r. przedstawiciele Zarządu DHV Hydroprojekt – Sławomir Gappa , Dyrektor Zarządzajacy i Tomasz Ratigowski, Dyrektor Finansowy – podpisali umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy portu na lewym brzegu rzeki Narew w Ostrołęce. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Mirosław Markowski – reprezentował Stronę Zamawiającego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Potrzeba sporządzenia dokumentacji projektowej wynika z planów rozwoju rz. Narwi, jako śródlądowej drogi wodnej, części szlaku wodnego im. króla Stefana Batorego.

Opracowanie w zakresie części I ma za zadanie skupić się na hydrotechnicznych aspektach rozbudowy portu, jako portu jachtowego z możliwością przyjmowania większych jednostek żeglugi turystycznej opartych na założeniach wariantu I koncepcji programowo przestrzennej.

W ramach części II dokumentacji projektowej  będą opracowane m.in budynki Kapitanatu Portu wraz z siedzibą Zarzadu Zlewni Ostrołęka i budynek stacji paliw.

https://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/617-podpisano-umowe-na-zaprojektowhttps://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/617-podpisano-umowe-na-zaprojektowanie-portu-w-ostroleceanie-portu-w-ostrolece

źródło: Arch. fot. Tygodnika Ostrołęckiego

Projekt na mapie