DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.

ul. Dzielna 60

01-029 Warszawa

Zobacz na mapie

Zespół Rozwoju Rynku
i Marketingu

Robert Kijak - Kierownik Zespołu Rozwoju Rynku

t: +48 22 53 13 403

e: robert.kijak@rhdhv.com

 

Marta Maląg – Kierownik Zespołu Ofertowania

t: +48 22 53 13 443

e: marta.malag@rhdhv.com

 

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000087366 I NIP: 526-000-24-29 I REGON: 012108538.

Kapitał zakładowy: 1.006.432 zł

 

Firmy zainteresowane współpracą z DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. zachęcamy do przesyłania ofert lub opisu świadczonych usług oraz danych kontaktowych.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w tytule wiadomości, jakiej branży dotyczy przesłana przez Państwa informacja.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się

Tu jesteśmy