Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy

Jesteśmy jedną z wiodących firm projektowych w Polsce w swojej branży.

Naszym celem jest prowadzenie zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu oraz generowanie pozytywnego wpływu na otoczenie poprzez wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.

Tworzymy zgrany zespół doświadczonych inżynierów, kierowników projektów i specjalistów, który realizuje kompleksowe projekty w zakresie: gospodarki wodnej i wodno-ściekowej, hydrotechniki, hydrologii, przemysłu, energii odnawialnej i ochrony środowiska.

Traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem i doceniamy naszych pracowników za to kim są i co współtworzą. Cenimy pracę zespołową, poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie. Każdy pracownik jest dla nas źródłem inspiracji i ma realny wpływ na kształtowanie zmian w obszarze naszej działalności.

Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników, aby wspólnie tworzyć przyszłość, z której będziemy mogli być dumni!

Kogo szukamy

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wspieranie działań mających na celu pozyskanie nowych kontraktów i dbanie o wizerunek firmy, w tym:

 • monitoring rynku, w tym ogłoszeń przetargowych, zbieranie informacji o klientach,
 • kompleksową analizę zapytań ofertowych, ogłoszeń przetargowych, dokumentacji, warunków kontraktowych w obszarze zamówień na usługi projektowe i doradcze,
 • przygotowywanie ofert handlowych i komercyjnych w języku polskim i angielskim,
 • składanie ofert w przetargach publicznych,
 • prowadzenie baz danych na potrzeby działu ofertowania i marketingu,
 • działania marketingowe i promocyjne,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych firmy,
 • obsługę strony internetowej i social media,
 • organizację i reprezentowanie firmy na targach oraz imprezach branżowych.

Oczekiwania:

 • mile widziane wykształcenie techniczne,
 • doświadczenie w pracy przy tworzeniu i składaniu ofert w przetargach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość Prawa Zamówień Publicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie, komunikatywna w mowie,
 • dobra znajomość obsługi MS Excel, MS Word,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność analityczne,
 • skrupulatność i dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę na podstawie umowy o pracę,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • bardzo dobre warunki pracy,
 • elastyczny czas pracy,
 • pakiet dodatkowych benefitów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

Aplikuj

Miejsce pracy: Oleśnica

Opis stanowiska:

 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, tj: m.in.:
  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
 • Nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektami i pozwoleniami na budowę, zasadami sztuki budowlanej oraz aktualną wiedzą techniczną, koordynacja robót branżowych,
 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora,
 • Stały nadzór nad jakością prowadzonych robót przez Generalnego Wykonawcę,
 • Zapoznawanie się z dokumentacją realizowanych obiektów,
 • Sporządzanie protokołów przekazań i odbioru terenu budowy,
 • Weryfikowanie i sprawdzanie przedmiotu robót, kosztorysów przed i po- wykonawczych, oraz dokumentów jakości robót.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku Budownictwa, w specjalności instalacji elektrycznych,
 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na budowie na stanowisku Inżyniera Budowy/Kierownika Robót/Inspektora Nadzoru, przy obiektach przemysłowych w branży spożywczej,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń,
 • Aktualne członkostwo w Izbie Budowlanej,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • Znajomość MS Office i oprogramowania AutoCAD (w celu przeglądania rysunków).

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat, w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Bardzo dobre warunki pracy w międzynarodowym środowisku.

Prosimy o przesłanie CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.

Aplikuj

Miejsce pracy: Oleśnica

Opis stanowiska:

 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • Zarządzanie zespołem Inspektorów Nadzoru z ramienia Inwestora;
 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora;
 • Stały nadzór nad jakością prowadzonych robót przez Generalnego Wykonawcę;
 • Zapoznawanie się z dokumentacją realizowanych obiektów;
 • Nadzór nad protokołami przekazań i odbioru terenu budowy;
 • Sporządzanie raportów dla przełożonych i Zarządu;
 • Podejmowanie działań w przypadkach występujących zagrożeń;
 • Koordynacja realizacji projektu i uczestnictwo w spotkaniach z Inwestorem.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku Budownictwa;
 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na budowie na stanowisku Inżyniera Budowy / Kierownika Robót / Inspektora Nadzoru, przy obiektach przemysłowych w branży spożywczej;
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi;
 • Aktualne członkostwo w Izbie Budowlanej;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Znajomość MS Office i oprogramowania AutoCAD (w celu przeglądania rysunków).

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat, w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą;
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego;
 • Bardzo dobre warunki pracy w międzynarodowym środowisku;
 • Pakiet dodatkowych benefitów.

Prosimy o przesłanie CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.

 

Aplikuj

Miejsce pracy: Oleśnica

Opis stanowiska:

 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, tj: m.in.:
  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
 • Nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektami i pozwoleniami na budowę, zasadami sztuki budowlanej oraz aktualną wiedzą techniczną, koordynacja robót branżowych,
 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora,
 • Stały nadzór nad jakością prowadzonych robót przez Generalnego Wykonawcę,
 • Zapoznawanie się z dokumentacją realizowanych obiektów,
 • Sporządzanie protokołów przekazań i odbioru terenu budowy,
 • Weryfikowanie i sprawdzanie przedmiotu robót, kosztorysów przed i po- wykonawczych, oraz dokumentów jakości robót.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku Budownictwa,
 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na budowie na stanowisku Inżyniera Budowy/Kierownika Robót/Inspektora Nadzoru, przy obiektach przemysłowych w branży spożywczej,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • Aktualne członkostwo w Izbie Budowlanej,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • Znajomość MS Office i oprogramowania AutoCAD (w celu przeglądania rysunków).

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat, w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Bardzo dobre warunki pracy w międzynarodowym środowisku.

Prosimy o przesłanie CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.

Aplikuj

Miejsce pracy: Oleśnica

Opis stanowiska:

 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, tj: m.in.:
  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
 • Nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektami i pozwoleniami na budowę, zasadami sztuki budowlanej oraz aktualną wiedzą techniczną, koordynacja robót branżowych,
 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora,
 • Stały nadzór nad jakością prowadzonych robót przez Generalnego Wykonawcę,
 • Zapoznawanie się z dokumentacją realizowanych obiektów,
 • Sporządzanie protokołów przekazań i odbioru terenu budowy,
 • Weryfikowanie i sprawdzanie przedmiotu robót, kosztorysów przed i po-wykonawczych, oraz dokumentów jakości robót.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku Budownictwa, w specjalności instalacji wod-kan,
 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na budowie na stanowisku Inżyniera Budowy/Kierownika Robót/Inspektora Nadzoru, przy obiektach przemysłowych w branży spożywczej,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń,
 • Aktualne członkostwo w Izbie Budowlanej,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • Znajomość MS Office i oprogramowania AutoCAD (w celu przeglądania rysunków).

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat, w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Bardzo dobre warunki pracy w międzynarodowym środowisku.

Prosimy o przesłanie CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.

Aplikuj

Place of work: Warszawa

Responsibilities:

 • Execute the project within the budget, contract, timeframes and company rules,
 • Look for the most cost-efficient ways to deliver the results,
 • Optimize workload of project team,
 • Look after financial results and deliver expected revenue,
 • Reduce of DRO (Days of Revenue Outstanding) and monitor payments.

Requirements:

 • Technical skills and education within architecture or civil engineering, structures or hydro technical (designing license would be added value),
 • Minimum 4 years of experience in Project Management within both private and public sectors (including water, industry and / or energy sectors),
 • Experience in Construction Management,
 • Multi-branch projects in proven portfolio,
 • At least 1 multi-branch project executed in a role of leading Project Manager from beginning to the end of the project,
 • Sound knowledge of Polish building law, KPA and local municipalities requirements,
 • Fluent English and Polish.

We offer:

 • Contract of employment or B2B,
 • Competitive pay in line with experience,
 • Flexible working hours,
 • Training and development opportunities,
 • Wide range of extra benefits.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów.

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie zmian w dokumentacji projektowej pod nadzorem projektanta,
 • Prace związane z wydawaniem dokumentacji projektowej,
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie techniczne, w jednym z poniższych zakresów:
  • Hydrotechnika
  • Geotechnika
  • Konstrukcje budowlane
  • Elektryka
  • Mechanika (napędy, budowa maszyn)
  • Instalacje sanitarne w zakresie sieci zewnętrznych ciśnieniowych
  • Instalacje sanitarne wewnętrzne
  • Architektura
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Praktyczna znajomość programów kreślarskich, graficznych (AutoCAD itp.),
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą:
  • umiejętność projektowania 3D (AutoCAD Civil, REVIT),
  • znajomość technologii BIM,
  • znajomość programów typu GIS wspomagających projektowanie (QGIS, ArcGis),
  • znajomość branżowych programów obliczeniowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie zakresu wykształcenia technicznego.
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa lub Wrocław

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji projektowej w pełnym zakresie branży elektrycznej,
 • Zadania związane z pracą w wielobranżowym zespole projektowym,
 • Koordynowanie i kontrolowanie pracy asystentów.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: elektrotechnika lub elektroenergetyka,
 • Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, (warunek konieczny)
 • 4 lata doświadczenia na stanowisku projektanta,
 • Praktyczna znajomość programów graficznych (AutoCAD itp.), programów obliczeniowych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D oraz pracy w technologii BIM.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji

W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie informacji o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.

Aplikuj

Place of work: Nysa

Responsibilities:

The duties of the Project Claims Manager (working on Investor side) cover, but are not limited to:

 • Be very conversant with all contracts in place;
 • Investigate, quantify and settle all new claims and administer all data;
 • Develop a dispute mechanism to resolve claims fast in collaboration with the Employer;
 • Contract administration, follow up on contractual issues and contractual letters to General Contractor;
 • Perform regular meetings with General Contractor concerning contractual issues for pro-active approach to sensible avoidance;
 • Considerate approach for early settlement on issues/claim between parties that are raised;
 • Liaison with General Contractor’s team concerning contractual issues (risk, mitigation, decision making);
 • Support and advise the Contract Manager with contractual issues and proactively inform of potential claims disputes with contract.

Requirements:

 • Previous experience in a similar role;
 • Fluent Polish and English (verbal and written);
 • Readiness to work on B2B contract.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji
Aplikuj

 Place of work: Nysa

Responsibilities:

The duties of the Quantity Surveyor / Programme Controller (working on the Investor’s side) cover, but are not limited to:

 • Checking and Certification of General Contractor’s Progress Claims;
 • Site checking of works completed;
 • Monitoring and reporting of progress of works;
 • Liaising with Investor’s Project Director and Contract Manager on Payment Certification;
 • Liaising with General Contractor;
 • Checking of General Contractor’s rates and quotations;
 • Re-measurement of quantities and checking of General Contractor’s re-measurement;
 • Ensure that General Contractor submits the schedule according the requirements;
 • Evaluate the schedule of General Contractor on progress, delay, deviation from critical path;
 • Accountable for setting up weekly and monthly report including: progress tracking, S-curves, and time schedule, in MS Project (General Contractor to set up reporting) and share reports with the Contract Manager;
 • Advise the Contract Manager on opportunities concerning planning;
 • Join scheduling meetings with Contract manager and General Contractor;
 • Liaison with the Investor`s team concerning delivery of material on site by Investor’s suppliers;
 • Support the Contract Manager with planning issues.

Requirements:

 • Previous experience in a similar role;
 • Fluent Polish and English (verbal and written);
 • Readiness to work on B2B contract.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji
Aplikuj

Miejsce pracy: Wrocław lub Warszawa

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów.

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie hydrotechniki, pod nadzorem projektanta,
 • Prace związane z wydawaniem dokumentacji projektowej,
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie techniczne, w zakresie hydrotechniki
 • Mile widziane kilkumiesięczne doświadczenie / praktyki na podobnym stanowisku,
 • Praktyczna znajomość programów kreślarskich, graficznych (AutoCAD itp.),
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D (REVIT), znajomość technologii BIM, znajomość programów typu GIS wspomagających projektowanie (QGIS, ArcGis).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji
Aplikuj

Miejsce pracy: Wrocław lub Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów obiektów hydrotechnicznych,
 • Prace związane z wydawaniem dokumentacji projektowej,
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego,
 • Koordynowanie i kontrolowanie pracy asystentów.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Uprawnienia do projektowania w branży hydrotechnicznej,
 • 2 lata doświadczenia na stanowisku projektanta,
 • Praktyczna znajomość programów graficznych (AutoCAD itp.), programów obliczeniowych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D (REVIT), znajomość technologii BIM, znajomość modelowania numerycznego, programów typu GIS wspomagających, projektowanie (QGIS, ArcGis).

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji. 

Aplikuj

Miejsce pracy: Wrocław lub Warszawa

Podstawowe obowiązki:

 • Projektowanie konstrukcji ziemnych, obiektów inżynierskich, a w szczególności:
 • Dokonywanie obliczeń geotechnicznych: np. nośność, osiadania podłoża, stateczność,
 • Analiza warunków gruntowo – wodnych pod kątem posadowienia obiektów inżynierskich i kubaturowych,
 • Analiza dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 • Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • Koordynowanie projektów w zakresie swojej branży,
 • Nadzór nad pracą asystentów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynierii hydrotechnicznej – w nieograniczonym zakresie,
 • Doświadczenie w projektowaniu konstrukcji ziemnych i obiektów inżynierskich,
 • Znajomość oprogramowania do projektowania: GEO STUDIO, PLAXIS, oprogramowania typu MES,
 • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość środowiska REVIT 3D,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w międzynarodowym środowisku.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na podstawie umowy o pracę, lub inne formy współpracy,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • Prowadzenie i nadzorowanie procesu wyszukiwania przetargów i ofertowania, zgodnie z ustalonymi celami przez Zarząd firmy, głównie w zakresie rynku wodnego, przemysłowego i energetycznego,
 • Ocena przetargów i podejmowanie wstępnej decyzji, co do przygotowania oferty zgodnie z procedurą go no go,
 • Wszechstronna promocja i dbanie o wizerunek firmy na rynku,
 • Poszukiwanie rozwiązań i kierunków działalności zapewniających umacnianie pozycji na rynku i optymalny rozwój firmy,
 • Zdobycie nowych rynków, rozwój nowych produktów, a zwłaszcza rozwój usług konsultingowych świadczonych przez firmę w zakresie prowadzonej działalności,
 • Utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi klientami oraz zdobywanie nowych klientów,
 • Udział w spotkaniach i negocjacjach biznesowych.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane na kierunku technicznym,
 • 3 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku lub stanowisku sprzedażowym (preferowana branża wodna, przemysłowa lub energetyczna),
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację ustną i pisemną z klientami,
 • Orientacja na klienta,
 • Nastawienie na cel,
 • Wysoka kultura osobista i umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji,
 • Umiejętności negocjacyjne,
 • Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • Prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych.

 Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B,
 • Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Miłą atmosferę pracy,
 • Dużą samodzielność,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów w zakresie instalacji HVAC,
 • Prowadzenie nadzorów autorskich,
 • Koordynacja prac w zespole wielobranżowym,
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego.

Wymagania:

 • Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,
 • Doświadczenie w branży HVAC,
 • Samodzielność,
 • Praktyczna znajomość programów graficznych (AutoCAD itp.) oraz branżowych programów obliczeniowych (np. Audytor OZC, CO, Ventpack),
 • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość projektowania 3D (REVIT) oraz technologii BIM,
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na umowę o pracę lub inne formy współpracy,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.
Aplikuj

Miejsce pracy: Nysa

Opis stanowiska:

 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
 • Nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektami i pozwoleniami na budowę, zasadami sztuki budowlanej oraz aktualną wiedzą techniczną, koordynacja robót branżowych,
 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora,
 • Stały nadzór nad jakością prowadzonych robót przez Generalnego Wykonawcę,
 • Koordynowanie pracy podległego zespołu inżynierów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku Budownictwa,
 • Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na budowie na stanowisku Kierownika Budowy, możliwie przy obiektach przemysłowych,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • Aktualne członkowstwo w Izbie Budowlanej,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • Znajomość MS Office i oprogramowania AutoCAD (w celu przeglądania rysunków).

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat, w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Bardzo dobre warunki pracy w międzynarodowym środowisku,
 • Pakiet dodatkowych benefitów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.
Aplikuj

Miejsce pracy: Nysa

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektami i pozwoleniami na budowę, zasadami sztuki budowlanej oraz aktualną wiedzą techniczną, koordynacja robót branżowych,
 • Wsparcie Kierownika Budowy we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem prac w danej branży,
 • Stały nadzór nad jakością wykonywanych robót, monitorowanie usterek wykonawczych, zarządzanie usunięciem usterek,
 • Nadzór nad stosowaniem odpowiednich materiałów posiadających aprobaty techniczne, certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, w jednym z poniższych kierunków:

– budownictwo,

– instalacje elektryczne,

– instalacje sanitarne,

– budownictwo drogowe;

 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na budowie, możliwie przy obiektach przemysłowych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (nie jest to warunek konieczny),
 • Znajomość MS Office i oprogramowania AutoCAD (w celu przeglądania rysunków),
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat, w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Bardzo dobre warunki pracy w międzynarodowym środowisku,
 • Pakiet dodatkowych benefitów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV w języku angielskim wraz z zamieszczoną (w CV) informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Budowanie oraz zarządzanie i kierowanie zespołem inżynierów w zakresie projektów środowiskowych;
 • Poszerzenie portfolio klientów firmy i pozyskiwanie zleceń zgodnie z określonymi przez Zarząd celami;
 • Zapewnienie możliwości technicznych i operacyjnych do wykonania poszczególnych zleceń / prac projektowych w swoim zespole;
 • Realizację powierzonych zadań;
 • Realizację budżetu ustalonego dla zespołu;
 • Zapewnienie płynnej współpracy z zespołami innych branż w celu realizacji projektów;
 • Współpracę z innymi zespołami w firmie w tym prawnym, finansowym oraz z Kierownikami Projektów;
 • Współpracę z klientami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne, z obszaru inżynierii środowiska;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 5 lat;
 • Zdolności organizacyjne i interpersonalne;
 • Kreatywność i profesjonalne podejście do zadań;
 • Znajomość pakietu MS Office, atutem będzie znajomość innych programów, np. ArcGIS, MS Project, Surfer, GeoStar.
 • Prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych;
 • Znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • Ciekawą pracę w międzynarodowej firmie przy dużych i ciekawych projektach (praca na pełen etat);
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego;
 • Bardzo dobre warunki pracy oraz niezbędne narzędzia;
 • Ciekawy pakiet benefitów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji
Aplikuj

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pracą w naszym zespole, zachęcamy do przesłania aplikacji, nawet jeśli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na interesujące Państwa stanowisko. Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli dotyczącej wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Dzielnej 60, 01-029 Warszawa.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wypełnij formularz rekrutacyjny