Zbiornik przeciwpowodziowy Wióry na rzece Świślinie

Wióry 5.jpg

Zbiornik wodny Wióry na rzece Świślinie zlokalizowany jest na terenie gmin Pawłów i Kunów (pow. Starachowice) oraz gminy Waśniów (pow. Ostrowiec Świętokrzyski) w województwie świętokrzyskim, u podnóża Gór Świętokrzyskich.

Pierwsze założenia dotyczące jego budowy powstały już na początku lat 70-tych. HYDROPROJEKT Sp. z o.o., przez cały okres realizacji inwestycji, pełnił funkcję kierującego biura projektów.

W początkowej fazie celem budowy zbiornika było dostarczenie wody przemysłowej dla realizowanej wówczas walcowni w Hucie im. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. W roku 1980 realizacja zbiornika została jednak wstrzymana, a w 1983 całkowicie zaniechana. W latach 1985-1986 przedsięwzięcie inwestycyjne zostało wznowione przy zmienionych założeniach.

 

Tym razem jako główne cele inwestycji przyjęto:

 • zaopatrzenie w wodę miasta Ostrowiec Świętokrzyski i Huty,
 • zapewnienie przepływu nienaruszalnego na rzece Świślinie w przekroju piętrzenia i przy ujściu do rzeki Kamiennej

oraz dodatkowo:

 • ochronę przeciwpowodziową,
 • wykorzystanie energetyczne piętrzenia.

Od momentu wznowienia inwestycji, mimo skromnych środków finansowych konsekwentnie realizowano zadania z zakresu prac projektowych i robót przygotowawczych. W 1988 roku zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą i przystąpiono do realizacji budowy zapory i zbiornika.

W 1999 r. nastąpiła zasadnicza zmiana funkcji zbiornika z ujęciowego na przeciwpowodziowy. W ostatecznej formie zbiornik wodny Wióry posiada pojemność całkowitą 35 mln m3, w tym rezerwę powodziową 19 mln m3. Powierzchnia zbiornika przy max poziomie piętrzenia wynosi 408 ha. Zakres inwestycji obejmował wykonanie następujących obiektów:

 • ziemnej zapory czołowej, zaliczonej do II klasy budowli hydrotechnicznych, z rdzeniem glinowym i żelbetową galerią kontrolno-zastrzykową pod rdzeniem, przesłoną cementacyjną w podłożu pod galerią i na przy-czółkach oraz drenażem kamienno-żwirowym u podstawy skarpy odpowietrznej; kubatura zapory 370 tys. m3..
 • urządzeń upustowych obejmujących spust denny - sztolnie o wymiarach 2 x 1,5 m x 2,5 m, czteroprzęsłowy przelew powierzchniowy o łącznej szerokości 24 m i elektrownię wodną z 2 turbozespołami o mocy instalowanej 180 KW i 1 turbozespołem o mocy instalowanej ok. 50 KW,
 • otwartego, ziemnego kanału napływowego, bezpośrednio przed wieżą spustów,
 • jednodzielnego, otwartego, ziemnego kanału odpływowego
 • budynku sterowni na koronie zapory,
 • budynku wejścia do galerii kontrolno-zastrzykowej
 • osiedla eksploatacyjnego,
 • budynku wielorodzinnego dla wysiedlonych z czaszy zbiornika,
 • nowych odcinków dróg w rejonie zbiornika,
 • nowych sieci elektroenergetycznych i przełożenie już istnieją-cych,
 • budowa nowych sieci telekomunikacyjnych.

Oprócz wykonania pełnego zakresu dokumentacji projektowej HYDROPROJEKT dokonał weryfikacji założeń projektowych przy pomocy hydraulicznych badań modelowych, przeprowadzonych w Laboratorium Hydraulicznym HYDROPROJEKTU we Włocławku.

Inwestycja wyróżnia się szczególną estetyką wykonania. Zastąpienie betonów umocnienia skarpy odwodnej narzutem kamiennym, zastosowanie gabionów z wypełnieniem z lokalnego materiału oraz dostosowanie kolorystyczne betonów do barwy kamieni świadczą o niezwykłej staranności w doborze szczegółów architektonicznych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI:

Inwestor:Generalny Projektant:Generalny Wykonawca:
RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.: +48 22 587-02-11
fax. +48 22 587-02-02 lub 587-02-04
e-mail: biuro@rzgw.waw.pl
http://www.rzgw.warszawa.pl
Hydroprojekt Sp. z o.o.
ul. Dubois 9
00-182 Warszawa
tel.: +48 22 635-48-84,
fax:.+48 22 635-00-20
e-mail: biuro@hydroprojekt.com.pl
http://www.hydroprojekt.com.pl
PBIiM „ENERGOPOL-Katowice” S.A.
ul. Siemianowicka 5a
40-301 Katowice Dąbrówka Mała
tel.:+48 32 25-99-675
fax:+48 32 25-99-676

Zakończenie budowy: 2008
Wartość inwestycji: około 280 mln PLN

 
powrót
 

Galeria zdjęć:

 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com