Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny

raciborz.jpg

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze to jeden z kluczowych elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry. Całkowita pojemność suchego polderu Racibórz Dolny wyniesie ok. 185 mln m3. Zbiornik Racibórz Dolny powstaje w ramach Programu dla Odry 2006 jako element systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Jego budowa stanowi drugi etap realizacji inwestycji (pierwszym etapem już zrealizowanym jest Polder Buków). Realizacja trzeciego etapu – przekształcenie zbiornika Racibórz Dolny z suchego w wielofunkcyjny – rozpocznie się po ukończeniu eksploatacji żwirów zalegających w czaszy zbiornika tj. za 40 do 50 lat. Zbiornik o powierzchni 2 626 ha będzie mógł przyjąć 185 mln m3 wody w etapie II. W etapie III jego objętość osiągnie 320 mln m3 (w tym 150 mln m3 pojemności użytkowej i 170 mln m3 pojemności powodziowej). Długość zbiornika wyniesie do 10 km, a jego szerokość do 4 km. Zbiornik ograniczy wpływ Odry i Nysy Łużyckiej na tworzenie przez te rzeki fal powodziowych, będących przyczyną zniszczeń w czasie wielkiej powodzi w 1997 r. Zasięg jego oddziaływania ochronnego wraz z Polderem Buków sięgać będzie od Raciborza do Wrocławia. Możliwości zbiornika pozwolą zredukować falę powodziową:

  • przy dysponowaniu 48 godzinną prognozą dopływu do zbiornika z wielkości 3120 m3/s do wielkości 1538 m3/s
  • przy dysponowaniu 24 godzinną prognozą dopływu do zbiornika z wielkości 3120 m3/s do wielkości 1800 m3/s

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach województwo śląskie, powiat raciborski (gminy Krzyżanowice i Kornowac) oraz powiat wodzisławski (gminy Lubomia i Gorzyce), zapora czołowa i główne budowle hydrotechniczne na terenie miasta Racibórz  koncepcja programowo-przestrzenna, studium wykonalności (w Konsorcjum z Jacobs Gibb), hydrauliczne badania modelowe, projekt budowlany, raport OOŚ, kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na realizację przedsięwzięcia (aktualizacja map, operatu wodnoprawnego oraz projektu budowlanego), projekty wykonawcze, nadzory autorskie.

Okres realizacji: 1997-2015
Wartość inwestycji: 1,337 mld PLN 

 
powrót
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com