Sektor prywatny

 • KGHM Polska Miedź SA
 • PGE SA
 • PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie
 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
 • PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów
 • Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce S.A.
 • Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów Sp. z o.o.
 • Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o.
 • Elektrociepłownie Warszawskie
 • Elektrownia Wodna Sp. z o.o we Włocławku
 • Elektrownia „Kozienice” S.A.
 • Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
 • Kruszgeo S.A Rzeszów
 • Kopalnia Siarki „Machów” S.A.
 • Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
 • Zakłady Chemiczne Oświęcim
 • Zakłady Azotowe Puławy
 • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe i Kanalizacyjne
 • w tym MPWiK Warszawa
 • GPW Katowice S.A.
 • Zarząd Mienia Miasta Stołecznego Warszawy
 • Energopol – Katowice S.A.
 • Hydrobudowa Gdańsk S.A.
 • Hydrobudowa Polska S.A.
 • Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o.
 • Tebodin SAP-PROJEKT Sp. z o.o.
 • ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
 • Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
 • Mador Sp. z o.o.
 • Ove Arup & Partners Int. Ltd – Oddział w Polsce
 • Schussler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
 • Horyzont 3000 Sp. z o.o.
 • RAR-Laboratorium Architektury Jan Kubec
 • LARIS Investments Sp. z o.o.
 • HISPANO-SUIZA Polska Sp. z o.o.
 • TVN S.A.
 • Anwil SA Włocławek
 • PKN Orlen Płock
 • Lafage Cement Polska SA w Bielawach
 • Eu Ro Pol GAZ S.A. Warszawa
 • Frantschach Świecie SA
 • ARCELOR Huta Warszawa Sp. z o.o.
 • Gmina Gródek n/Dunajcem
 • Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego
 • Zarządy Dróg Miejskich
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com