dodano: 08 marzec, godz: 15:12

Realizujemy umowę na wykonanie "Projektu budowlanego i projektu wykonawczego udrożnienia dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od wodowskazu w Bardzie do ujścia do Odry"

W dniu 05.06.2017 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i DHV Hydroprojekt podpisały umowę na wykonanie usługi projektowej pn. "Projekt budowlany i projekt wykonawczy udrożnienia dla ryb i innych organizmów wodnych rz. Nysy Kłodzkiej na odcinku od wodowskazu w Bardzie do ujścia do Odry".

Zadanie obejmuje miedzy innymi sprządzenie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiazania techniczne, które umozliwią rybom (w tym rybom dwuśrodowiskowym) i innym organizmom wodnym swobodną wędrówke w góre i w dół rzeki Nysy Kłodzkiej przez przegrody poprzeczne zlokalizowane w korycie cieku. 

Wartość umowna wynosi 830.250,00 zł brutto.

Termin wykonania usługi projektowej: wrzesień 2018 r.

 
powrót
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com