dodano: 08 marzec, godz: 14:28

Podpisana Umowa na wykonanie zadania "Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujscia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej - modelowanie"

DHV Hydroprojekt - jako Lider Konsorcjum utworzonego z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni - podpisał umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wykonanie usługi pn. "Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujscia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej - modelowanie".

W dniu 10 sierpnia 2017 r. DHV Hydroprojekt - jako Lider Konsorcjum utworzonego z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni - podpisał umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wykonanie usługi pn. "Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujscia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej - modelowanie".
Wartość umowy wynosi 3.960.600,00 zł brutto
Zadanie, podzielone na trzy etapy, powinno zostać wykonane do dnia 29.06.2018  

 
powrót
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com