Oczyszczalnia ścieków w Rudzie Bugaj

IMG_3673.JPG

Kontrakt ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj, gmina Aleksandrów Łódzki”, Konsorcjum Hydroprojekt / Inżynieria Rzeszów S.A. Inwestycja stanowi część Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Aleksandrów Łódzki”, współfinansowanego w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja w toku.

Projekt zakłada zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z obecnych 5 000 m3/dobę do około 9 000 m3/dobę. Przewiduje się wybudowanie nowego ciągu technologicznego (obok II istniejących), niezbędne prace modernizacyjne i remontowe w istniejącym obiekcie, oraz połączenie funkcjonalne nowego ciągu technologicznego z obecnie istniejącymi. Rozbudowa polega na budowie dodatkowego, kompletnego, nowoczesnego, prawidłowo działającego obiektu z nowym reaktorem biologicznym, osadnikami, piaskownikami i pozostałymi elementami procesu oczyszczania.

W efekcie zrealizowania inwestycji, w 2014 roku prognozowany wzrost RLM wyniesie 11.066 RLM.

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Gmina Aleksandrów Łódzki; Inwestor Zastępczy: PGKiM Spółka z o.o. Ruda Bugaj, gmina Aleksandrów Łódzki inwestycja realizowana w trybie pod klucz – projekt budowlany, projekty wykonawcze, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, nadzory autorskie i dokumentacja powykonawcza

Okres realizacji: 2010-2013
Wartość inwestycji: 19,7 mln PLN

 

 
powrót
 

Galeria zdjęć:

 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com