Oczyszczalnia ścieków "GIGABLOK" w Katowicach

katowice.jpg

Zamówienie realizowane było przez Hydroprojekt Sp. z o.o. na zlecenie wykonawcy robót budowlanych w ramach kontraktu „Projekt, budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków Katowice, Polska, Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/004-04”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zakres inwestycji obejmował całkowitą przebudowę działającej od 1981 roku, niewydolnej i przestarzałej technologicznie oczyszczalni ścieków Centrum-Gigablok i obejmował wykonanie ponad 40 obiektów o różnym przeznaczeniu i wielkości i znacznym stopniu skomplikowania konstrukcji.

Nowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 40.000 m3/d i RLM=200.000 pozwoliła na osiągnięcie jakości oczyszczanych ścieków zgodnej z wymogami prawa unijnego.

Gigablok po przebudowie jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologiczno-chemicznego z podwyższonym oczyszczaniem biogenów, czyli związków nawozowych: azotu i fosforu.

Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki z północnych dzielnic Katowic: Załęża, Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Koszutka, Śródmieścia oraz Osiedla Paderewskiego. W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 ścieków. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni Gigablok są odprowadzane do rzeki Rawy.

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Urząd Miasta Katowice Katowice Szopienice, woj. śląskie, pow. Katowice projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy - w zakresie wszystkich branż oraz nadzory autorskie 

Okres realizacji: 2004-2009
Wartość inwestycji: 21 mln EUR

 

 
powrót
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com