Ochrona przeciwpowodziowa miasta Opola - Kanał Młynówka

Kanał Młynówki 2.jpg

Przekazanie do eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na Kanale Młynówka, które chronią Opole przed powtórką katastrofy z 1997 roku zakończyło proces modernizacji systemu przeciwpowodziowego Opola i dorzecza Górnej Odry. Młynówka okazała się wówczas słabym punktem ochrony przeciwpowodziowej Opola i z jej Koryta wody Odry zalały Pasiekę i Stare Miasto.

Zakres inwestycji obejmował udrożnienie i przebudowę koryta rzeki Odry na długości 3 km, przebudowę trzyprzęsło-wego, sektorowego jazu Opole na jaz klapowy o przepustowości 1650 m3/s, wybudowanie śluzy wlotowej, zamykają-cej dopływ wody z Odry do Młynówki oraz bramy przeciwpowodziowej na wylocie Młynówki, a także remont renowacyjny i odtworzeniowy zabytkowego jazu i XIX wiecznej śluzy na Młynówce.

 Zmodernizowany system ochrony przeciwpowodziowej zakłada, że jeśli w Miedonii koło Raciborza stany ostrzegawcze zostaną przekroczone służby miejskie w Opolu mogą podjąć decyzję o zamknięciu wlotu do Młynówki. Następnie zamknięte zostaną jazy na Kanale Ulgi i jaz na Odrze, a na końcu wrota na wylocie Młynówki. Centrum Opola będzie bezpiecznie odcięte od wysokich wód, które popłyną w dół rzeki przez Kanał Ulgi w Opolu i główne koryto Odry o podwyższonej drożności. Korony obiektów na Kanale Młynówka znajdują się o kilkadziesiąt centymetrów wyżej niż szczyt fali powodziowej w 1997 roku. W efekcie przepływy o takim natężeniu są bezpiecznie odprowadzane przez Odrę i zmodernizowany Kanał Ulgi.

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Opole, woj. opolskie, powiat opolski kompleksowa dokumentacja projektowa, nadzory autorskie, dokumentacja powykonawcza

Okres realizacji: 2002 - 2007
Wartość inwestycji: 53 mln PLN

 
powrót
 

Galeria zdjęć:

 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com