Ochrona przeciwpowodziowa Wrocławia – udrożnienie starej Odry i przebudowa koryta Odry na wybranych odcinkach

Udrożnienie Starej Odry 1.jpg

W okresie od czerwca 2005 do października 2008 Hydroprojekt Sp. z o.o. opracował na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kompleksową dokumentację techniczną dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Udrożnienie Starej Odry wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych poznańskich we Wrocławiu”.

Dokumentacja obejmuje następujące opracowania:

 • materiały do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • operat hydrologiczny i obliczenia hydrauliczne,
 • operat wodnoprawny wraz uzyskaniem decyzji wodnoprawnej,
 
 • raport o oddziaływaniu inwestycji na srodowisko na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 • kompleksowa dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy
 • instrukcja eksploatacji jazu
 • Wartość kontraktowa dokumentacji wynosiła 5.898.700 PLN netto.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • udrożnienie i poszerzenie koryta rzeki Odry Starej na długości około 4700 m, na odcinku od km 2+900 do 7+600;
 • dobudowę jednego przęsła jazu Różanka o świetle 25,00 m,
 • modernizację istniejącego jazu Różanka polegającą na:
  • wymianie zamknięć sektorowych na zamknięcia klapowe na pozostałych 3 przęsłach jazu o świetle 25 m każde,
  • budowie nowej sterowni wraz z kładką stalową,
  • budowie przepławki ekologicznej przy jazie Różanka.
 • wzmocnienie konstrukcji podpór mostów,
 • przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej na lewym brzegu w rejonie jazu Różanka,
 • przełożenie kabli zasilających jaz,
 • remont i modernizacja komory śluzy Różanka oraz kanału górnego i dolnego śluzy w dostosowaniu do przepuszczania przez śluzę wód powodziowych,
 • wzmocnienie i doszczelnienie wału rozdzielczego między Starą Odrą a Kanałem Miejskim.

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI:

Inwestor:Generalny Projektant:Wykonawca:
RZGW we Wrocławiu
Norwida 34
50-375 Wroclaw
tel.: +71 328-25-59
fax. +71 328-50-48
e-mail: rzgw@rzgw.wroc.pl
sekretariat@rzgw.wroc.pl
http://www.rzgw.wroc.pl
Hydroprojekt Sp. z o.o.
Dubois 9
00-182 Warszawa
tel.: +22 635-48-84,
fax:.+22 635-00-20
e-mail: biuro@hydroprojekt.com.pl
http://www.hydroprojekt.com.pl
realizacja jeszcze nie rozpoczęta

Przekazanie do eksploatacji: inwestycja jeszcze nie zrealizowana

 
powrót
 

Galeria zdjęć:

 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com