Nagrody

Szczególne miejsce w pracach HYDROPROJEKTU zajmują hydrotechniczne przedsięwzięcia ściśle związane z problemami ochrony środowiska. Zostały one docenione wieloma nagrodami i wyróżnieniami:

 

Zielony Laur 2009„Zielony Laur” 2009 w V edycji konkursu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” za wyjątkowe przedsięwzięcie, unikalne ze względu na skalę i znaczenie dla stanu środowiska:

Zbiornik odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most", eksploatowany od 1977 r., który jest stałym przedmiotem prac projektowych i nadzoru pełnionego przez specjalistów Hydroprojektu na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. Znajdujący się w ciągłej rozbudowie zbiornik (przez systematyczną nadbudowę zapór) jest największym w Europie składowiskiem odpadów o powierzchni ok. 15 km2 i aktualnej pojemności ok. 300 mln m3.

Wyróżnienie w XI edycji konkursu Ministra Środowiska - Lider Polskiej Ekologii 2007/2008
za opracowanie „Przepławki dla ryb jako efektywne narzędzie przeciwdziałania negatywnym skutkom przegradzania rzek”.

 

Lider Polskiej Ekologii 2005/2006Lider Polskiej Ekologii 2005/2006 w IX edycji konkursu Ministra Środowiska za specyficzne projekty zbiorników wodnych, tworzonych w dolinach rzek, w miejscach po eksploatacji surowców mineralnych:

  • „Machów” - zabezpieczenie i rekultywacja wyrobisk odkrywkowej kopalni siarki po zakończeniu jej eksploatacji, poprzez utworzenie zbiornika wodnego o powierzchni ok. 500 ha wypełnianego wodą doprowadzoną z Wisły, przeznaczonego na cele rekreacyjne

  • „Kuźnica Warężyńska” - adaptacja wyrobiska kopalni piasku
    na cele budowy zbiornika przeciwpowodziowego o pojemności
    ~51,2 mln m3 i powierzchni zalewu 550 ha w dorzeczu rzeki Czarnej Przemszy

  • „Rakowice Wielkie” Etap I – wykonanie stopnia wodnego Rakowice i przepuszczenie rzeki Bóbr przez wyrobiska kopalni, obejmujące przełożenie 140 m koryta rzeki Bóbr, elektrownię wodną o mocy instalowanej 1880 kW i dwuprzęsłowy jaz wpustowy z zamknięciami powłokowymi typu wodnego; Etap I, umożliwiający dalszą eksploatację złóż kruszywa oraz rekultywację istniejących już fragmentów wyrobiska, jest częścią długoterminowego (ok. 30 lat) przedsięwzięcia, polegającego na przekształceniu wyeksploatowanych wyrobisk kopalni żwiru na wielozadaniowy zbiornik retencyjny o pojemności 32 mln m3 i powierzchni zalewu ~350 ha, po całkowitym wyczerpaniu złóż.
  • Nagroda specjalna Przewodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej za realizację Elektrowni i Jazu Rakowice Wielkie Nagroda specjalna Przewodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej za realizację Elektrowni i Jazu Rakowice Wielkie jako uznanie osiągnięć firmy Hydroprojekt w gospodarce wodnej, ochronie wód i przyrody.
 

Lider Polskiej Ekologii 2002/2003 w VII edycji konkursu Ministra Środowiska za projekt zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta Opole – Kanał Ulgi Prix International des Eaux – Lumiere de l’Eau
Poza tym, za całokształt dokonań HYDROPROJEKT otrzymał tytuł:
Najlepsza Firma Projektowa w Polsce w latach 1990-2005 – nagroda Izby Projektowania Budowlanego

oraz międzynarodowa nagrodę:
Prix International des Eaux – Lumiere de l’Eau nagroda na VI Międzynarodowym Sympozjum Wodnym w Cannes 2004

do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com