Modernizacja śluz żeglugowych na Kanale Gliwickim

gliwice.jpg

Kanał Gliwicki (droga wodna łącząca rzekę Odrę z Gliwicami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym) wybudowany został w latach 1935-1939 w miejsce istniejącego od początku XIX w. Kanału Kłodnickiego. Uroczyste przekazanie do eksploatacji miało miejsce 8 grudnia 1939, a uruchomienie kanału w 1941.

Kanał Gliwicki (droga wodna łącząca rzekę Odrę z Gliwicami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym) wybudowany został w latach 1935-1939 w miejsce istniejącego od początku XIX w. Kanału Kłodnickiego. Uroczyste przekazanie do eksploatacji miało miejsce 8 grudnia 1939, a uruchomienie kanału w 1941. Początek kanału znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu na 98,00 kilometrze rzeki Odry, natomiast koniec kanału w basenie portowym Portu Gliwice. Długość kanału wynosi 40,60 km, maksymalna głębokość 3,50 m, a różnica poziomów wody na początku i końcu kanału 43,60 m. Pokonanie różnic poziomu wody przez jednostki pływające reguluje 12 dwukomorowych bliźniaczych śluz, rozmieszczonych parami na 6 stopniach, o długości komór L ~ 71,5 m szerokości B = 12,0 m i spadach od 4,2 m do 10,4 m. Hydroprojekt przygotował liczne projekty remontów i modernizacji obiektów hydrotechnicznych na Kanale Gliwickim:

W ramach „Modernizacji śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice –przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Hydroprojekt opracowuje projekty następujących obiektów:

 

ŚLUZA ŁABĘDYŚLUZA RUDZINIEC
 • Różnica poziomów wody: 4,20 m
 • Długość komór: 71,50 m
 • Ilość wody zużywanej na śluzowanie: 3900 m³
 • Różnica poziomów wody: 6,25 m
 • Długość komór: 71,40 m
 • Ilość wody zużywanej na śluzowanie: 5800 m³
ŚLUZA DZIERŻNOŚLUZA KŁODNICA
 • Różnica poziomów wody: 10,30 m
 • Długość komór: 71,50 m
 • Ilość wody zużywanej na śluzowanie: 9500 m³
 • Różnica poziomów wody: 10,40 m
 • Długość komór: 71,80 m
 • Ilość wody zużywanej na śluzowanie: 9500 m³

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. miejska Gliwice, Rudziniec i Pyskowice, woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. miejska Kędzierzyn-Koźle  kompleksowe dokumentacje projektowe oraz nadzory autorskie

Okres realizacji: 2010-2013
Wartość inwestycji: nie jest jeszcze znana

 
powrót
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com