Modernizacja jazów odrzańskich

odra_jazy.jpg

Na odcinku 184,5 km od Kędzierzyna-Koźla Portu do Brzegu Dolnego znajduje się 29 stopni wodnych ze śluzami (23 na głównej trasie żeglownej oraz 4 w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego), o łącznym spadzie 63 m. Do chwili obecnej Hydroprojekt uczestniczył w projektowaniu, remontach i modernizacji 17 z nich.

Jednym z najnowszych projektów realizowanych przez naszą firmę jest „Modernizacja jazów odrzańskich w zarządzie RZGW Wrocław – województwo dolnośląskie i województwo opolskie”. Zakres zamówienia obejmował pięć jazów (dwa w województwie dolnośląskim i trzy w województwie opolskim), zbudowanych w oparciu o projekty naszej firmy. Jazy Opatowice, Janowice, Zwanowice, Wróblin i Januszkowice są elementami całego ciągu obiektów kaskadowej zabudowy Odry, utrzymujących wymagany poziom wody na rzece. W ramach poszczególnych stopni wodnych, jazy piętrzą wodę razem ze śluzami wodnymi usytuowanymi na kanałach bocznych.

Celem projektowanej w ramach zamówienia modernizacji była poprawa fatalnego stanu technicznego obiektów i ich warunków eksploatacyjnych w okresie żeglugowym i martwym (zimowym), a także w czasie przepuszczania wód powodziowych. Jego realizacja zostanie osiągnięta poprzez przebudowę jazów z zamknięciami sektorowymi na jazy klapowe z napędem hydraulicznym oraz dostosowanie ich do przejścia fali powodziowej o przepływie podobnym do zanotowanego w 1997r.

Jednocześnie przeprowadzona zostanie modernizacja istniejących, lub budowa nowych obiektów towarzyszących, takich jak: sterownie jazów, przepławki dla ryb, mosty (kładki) jazowe, systemy sterowania, kontrolno-pomiarowe, światłowodowej transmisji danych, zabezpieczenia technicznego obiektu, odladzania, ogrzewania, odwadniania, osuszania, wentylacji, klimatyzacji i płukania.

JAZ OPATOWICEJAZ WRÓBLIN
 • przekazany do eksploatacji w 1985 r.
 • lokalizacja w 245,035 km rzeki Odry
 • światło jazu 3x 32,00 = 96,00 m
 • spad 2,46 m
 • przekazany do eksploatacji w 1976 r.
 • lokalizacja w 157,700 km rzeki Odry
 • światło jazu 3x 32,00 = 96,00 m
 • spad 2,40 m
JAZ JANOWICEJAZ ZAWNOWICE
 • przekazany do eksploatacji w 1990 r.
 • lokalizacja w 232,405 km rzeki Odry
 • światło jazu 3x 32,00 = 96,00 m
 • spad 2,53 m
 • przekazany do eksploatacji w 1976 r.
 • lokalizacja w 185,160 km rzeki Odry
 • światło jazu 3x 32,00 = 96,00 m
 • spad 2,80 m
  JAZ JANUSZKOWICE
 
 • przekazany do eksploatacji w 1977 r.
 • lokalizacja w 105,600 km Odry (Natura 2000)
 • światło jazu 3x 25,00 = 75,00 m
 • spad 2,60 m

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu woj. dolnośląskie i opolskie, koncepcje programowo-techniczne, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne, studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie, dokumentacja przetargowa na roboty budowlane, projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, instrukcje gospodarowania wodą dla jazów po przebudowie, nadzory autorskie

Okres realizacji: 2009-2014
Wartość inwestycji: nie jest jeszcze znana

 

 
powrót
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com