Elektrownia Wodna w Dobrzeniu Wielkim na Odrze

Dobrzeń 1.jpg

W okresie od stycznia 2007 do listopada 2008 Konsorcjum Hydroprojekt Sp. z o.o. (Lider) / Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów Sp. z o.o. zrealizowało całokształt prac związanych z inwestycją „Elektrownia Wodna w Dobrzeniu Wielkim na rzece Odrze przy istniejącym stopniu wodnym w km 164,2 – etap I”.

W zakres inwestycji wchodziła budowa bloku elektrowni, otwartego kanału doprowadzającego i odprowadzającego wodę oraz placu manewrowego przed elektrownią.

Realizacja elektrowni, wyposażonej w dwa turbozespoły o mocy 800 KW każdy, obejmowała prace projektowe, roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, łącznie z budową linii wyprowadzenia mocy do sieci EnergiiPro, jak również prace rozruchowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazanie elektrowni do eksploatacji.

Prace projektowe rozpoczęto w styczniu 2007 roku, a w okresie od maja 2007 do listopada 2008 wykonano niżej wymienione obiekty rozbudowy stopnia Wodnego Dobrzeń.

 
  • place manewrowe o nawierzchni utwardzonej, drogi i chodniki – 600 m2 ,
  • budynek elektrowni o mocy instalowanej 1,6 MW, podwodny wraz z wyposażeniem technologicznym – 660 m2,
  • kanał dopływowy – 470 m2,
  • kanał odpływowy – 600 m2,
  • oświetlenie zewnętrzne terenu,
  • czyszczarkę krat SHCK nr 1/08 i 2/08,
  • filar działowy,
  • kanały kablowe,
  • kierownicę,
  • linię kablową wyprowadzenia mocy nr 1 – 1875 m.

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI:

Inwestor:Generalny Projektant:Generalny Wykonawca:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
Tel. +48 22 433-11-00; 433-11-01,
Fax. +48 22 624-25-55
HYDROPROJEKT Sp. z o.o.
Dubois 9,
00-182 Warszawa
tel. +48 22 6354884, fax: + 48 22 6350020
Konsorcjum:

HYDROPROJEKT Sp. z o.o.
Dubois 9,
00-182 Warszawa
tel. +48 22 6354884, fax: + 48 22 6350020


Budownictwo Hydro-Energetyka
Dychów Sp. z o.o.
66-626 Dychów
tel./fax +48 68 3838831

Przekazanie do eksploatacji: listopad 2008
Wartość inwestycji: 21.400.000 PLN

 
powrót
 

Galeria zdjęć:

 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com