dodano: 16 grudzień, godz: 13:57

Decyzja środowiskowa dla zadania "Modernizacja zbiornika Przeczyce wraz z regulacją rzeki Czarnej Przemszy

DHV Hydroprojekt opracowuje kompletną dokumentację projektową dla zadania „Modernizacja zbiornika Przeczyce wraz z regulacją rzeki Czarnej Przemszy”. Projekt modernizacji zbiornika Przeczyce jest kluczowym przedsięwzięciem wodnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotyczącym dorzecza Małej Wisły.

DHV Hydroprojekt opracowuje kompletną dokumentację projektową dla zadania „Modernizacja zbiornika Przeczyce wraz z regulacją rzeki Czarnej Przemszy”.  Projekt modernizacji zbiornika Przeczyce jest kluczowym przedsięwzięciem wodnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotyczącym dorzecza Małej Wisły.  Na podstawie opracowywanej dokumentacji  inwestor – RZGW w Gliwicach – wystąpi o pozwolenia na budowę. Nieodzownym elementem procedury jest uzyskanie decyzji środowiskowej wydawanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. DHV Hydroprojekt został poinformowany, że stosowna decyzja zostanie upubliczniona w najbliższych dniach, do końca grudnia 2013 r.

 
powrót
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com