Charakterystyka firmy

DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

Jesteśmy czołową polską firmą projektową o ponad 60-letniej tradycji i bogatym doświadczeniu. Od 1951 roku, HYDROPROJEKT - obecna nazwa DHV Hydroprojekt - działa w dziedzinie kompleksowego projektowania i doradztwa w zakresie budownictwa wodnego i gospodarki wodnej. Od lat w specjalistycznych działaniach Firmy istotnymi elementami są również ochrona środowiska oraz aspekty ekologiczne. Wiele projektów realizowanych przez HYDROPROJEKT zostało docenionych przez przyznanie prestiżowych nagród i wyróżnień.

Główne obszary działalności DHV HYDROPROJEKT obejmują:

  • zagadnienia gospodarki wodnej związane z wykorzystaniem, kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, a także z ochroną przed zagrożeniami, jakie dla ludności i gospodarki niosą powodzie i susze,
  • różnorodne formy i rodzaje budownictwa hydrotechnicznego i melioracji wodnych, zarówno obiektów i urządzeń nowych, jak też modernizacje i remonty obiektów istniejących, w tym zabytkowych,
  • wpływ inwestycji na środowisko: charakter i skalę oddziaływania, ochrona i rewaloryzacja środowiska, ograniczanie negatywnych skutków ludzkiej działalności,
  • różnorodne formy i rodzaje budownictwa komunalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczalni ścieków.

Centrala DHV HYDROPROJEKT w Warszawie składa się z 5 pracowni projektowych:

  • hydrotechniczna
  • ochrony środowiska, hydrologii i energii odnawialnej
  • mechaniczno-elektryczna
  • oczyszczalni
  • architektoniczna

Biuro Regionalne we Włocławku specjalizuje się w projektowaniu obiektów budownictwa wodnego oraz hydraulicznych badaniach na modelach przestrzennych projektowanych budowli hydrotechnicznych.

Zatrudnieni w DHV HYDROPROJEKT specjaliści są członkami Krajowych Izb Samorządu Zawodowego oraz innych polskich stowarzyszeń i organizacji zawodowych, jak Krajowa Rada Gospodarki Wodnej, Naczelna Organizacja Techniczna i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Nasi inżynierowie posiadają wymagane uprawnienia i bogate doświadczenie w projektowaniu w Polsce i za granicą, według zasad zgodnych z przepisami i normami polskimi oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Od 2010 r. DHV HYDROPROJEKT jest operatorem innowacyjnej, oszczędnościowej technologii oczyszczania ścieków Nereda®

Od 2011 roku, wspólnie z Royal Haskoning DHV, Spółka wdraża system informatyczny optymalizujący działanie systemów zaopatrzenia w wodę OPIR®

DHV HYDROPROJEKT jest zarejestrowany w programach Unii Europejskiej PHARE – nr rej. CCR POL – 20194. Ponadto, Spółka jest członkiem założycielem Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska.

Spółka DHV HYDROPROJEKT wdrożyła i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001: 2015, system zarządzania środowiskowego ISO 14001: 2015 oraz system zarządzania bezpieczeństwem pracy (BHP) OHSAS 18001:2007, w zakresie projektowania inwestycji, konsultingu w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, hydroenergetycznego, ogólnego, energii odnawialnej i ochrony środowiska. Certyfikaty zostały nadane przez Det Norske Veritas Certification B.V., The Netherlands.

Działalność DHV HYDROPROJEKT jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Zakresem ubezpieczenia objęte są zarówno usługi wykonywane przez DHV HYDROPROJEKT, jak też przez podwykonawców DHV HYDROPROJEKT i współpracujących specjalistów.

Aktualny zakres usług DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o. »

do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com