Certyfikaty

Spółka DHV HYDROPROJEKT wdrożyła i stosuje zintegrowany system zarządzania EN ISO 9001: 2000, EN ISO 14001: 2004, OHSAS w zakresie projektowanie inwestycji, konsulting w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, hydroenergetycznego, ogólnego, energii odnawialnej i ochrony środowiska.

Cert1.jpg

Cert2.jpg

Cert3.jpg

Cert4.jpg

Cert5.jpg

Cert6.jpg

do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com