dodano: 08 marzec, godz: 16:05

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)

Przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze DHV Hydroprojekt pełni usługi konsultingowe Nadzoru Autorskiego, w ramach Konsorcjum utworzonego razem z HaskoningDHV Nederland. Usługi, które maja być świadczone przez Konsorcjum wiążą się z potwierdzaniem, że budowa przebiega zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, który został opracowany przez DHV Hydroprojekt i zgodnie z wymogami określonymi w prawie budowlanym.

Umowa na usługi konsultingowe pn. Usługi sprawowania Nadzoru Autorskiego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z zatwierdzonym Projektem Budowlanym pn. "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)" oraz wykonanie projektów wykonawczych dla wyżej wymienionego Projektu budowlanego, została zawarta w dniu 17 marca 2016 r. pomiedzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach a Konsorcjum składającym się z HaskoningDHV Nederland B.V. (Lider JV) oraz DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. (Partner JV). Jako, że Projekt korzysta z finansowania ze środków Banku Światowego, Forma Umowy opiera się na formacie Banku Światowego dla Kontraktów na Usługi Konsultantów. 

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze (polder) jest jednym z wielu działań mających na celu zmniejszeine zagrożenia powodziowego w dolinie Odry. Suchy polder powstanie na Odrze niedaleko od granicy z Republiką Czeską w pobliżu miasta Racibórz. Polder przyniesie następujące korzyści:

- redukcję szczytowego przepływu Odry poniżej polderu (możliwość zatrzymania części fali powodziowej), dzięki czemu znacznie poprawi się efektywność istniejącego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego;

- opóźnienie momentu dojścia kulminacji fali odrzańskiej do ujścia Nysy Kłodzkiej, co pozwoli zmniejszyć w przyszłosci prawdopodobieństwo niekorzystnego nakładania się dwóch kulminacji fal (co było przyczyna powstania katastrofalnych strat w 1997 roku). 

 
powrót
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com